Делегация от Лестър, Англия посети Хасково за подготовка на Спораумение за побратимяване между двете общини

 

В периода 31 август-4 септември на посещение в Хасково бе делегация от община Лестър, Англия. Делегацията бе в състав - Майкъл Джонсън, заместник-председател на Общински съвет Лестър; Полковник Питър Рофи - председател на противопожарна организация, Лестър; Сандра Ригър - директор на чуждестранния офис на Общински съвет Лестър; Джон Таунсенд - Заместник-председател на Търговско промишлената палата - Лестър; Йатин Котак - заместник-председател на Организация за производство на храни; Юдей Долакия - представител на РСО "Марица" в Лестър, Англия. Целта на визитата бе подготовката на Споразумение за побратимяване между двете общини.

 

Английската делегация се срещна с Изпълнителния директор на РСО "Марица", Райна Йовчева, с кмета на община Хасково, Георги Иванов, със заместник кмета на община Хасково - Мехмед Атаман, с Председателя на Общински съвет Хасково - Димитър Велев, с председателите на комисиите на Общински съвет Хасково, с Началника на РСПАБ-Хасково, Николай Вълчев. Като резултат от проведените срещи бяха определени следните основни направления за съвместна работа между Лестър и Хасково:

- икономическо развитие;

- социална политика; 

- обмен на опит и обучението на администрацията.

 

Също така между двете страни бяха набелязани и няколко конкретни проекта за реализирането, на които партньорите ще работят в бъдеще: 

- Строителство на жилища за социално слаби в община Хасково; 

- Изграждане на Хоспис в Хасково; 

- Провеждане на ден на Хасково в Лестър и ден на Лестър в Хасково; 

- Обмен на опит между служители от общинските администрации в Лестър и Хасково; 

- Сътрудничество между пожарните служби на Лестър и Хасково; 

- Сътрудничество между полицията в двата региона.

 

Всеобщо мнение бе, че сътрудничеството до момента и бъдещото побратимяване на двете общини е от голяма полза за община Хасково и ще спомогне за по-бързото и ефективно приспособяване на общината към условията и изискванията на ЕС.

 

По време на посещението си в България английската делегация се срещна и със заместник-посланика на Англия - Лорънс Бройд и с Първия търговски секретар - Кристин Макнийл в България. Английското посолство в България имаше възможността да се запознае отблизо с развитието на отношенията между общините Лестър и Хасково и да получи подробна информация за насоките, в които партньорите възнамеряват да работят. Представителите на Английското посолството в България помолиха занапред да им бъде изпращана повече информация за развитието на отношенията между двете страни и поеха ангажимент при успешното сключване на договор за побратимяване да окажат съдействие на РСО "Марица" да мултиплицира осъщественото между Лестър и Хасково и в други общини-членове на Сдружението.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2004

 < Информационен бюлетин