Представители на РСО "Марица" обсъдиха възможностите за трансгранично сътрудничество на тристранна среща в Турция

 

 

На 20 Октомври, 2004 г. Председателят и изпълнителният директор на РСО "Марица" взеха участие в тристранна среща в Турция, организирана от председателя на Сдружение на общините "Мерич" и кмет на град Узюн Кюпру. На срещата присъстваха кметове - членове на сдружение "Мерич", околийски управители от област Мерич в Турция, областния управител на Родопи и Еврос от Гърция, консулите на Република България и Гърция в Одрин. На срещата бе коментирана възможността за реализация на проекти по Европейски програми и най-вече на програми, касаещи трансгранично сътрудничество. Взето бе решение на 26 - 28 Ноември да се проведе форум, на който да се обсъдят младежки проекти в рамките на тристранното сътрудничество. Домакин на срещата ще бъде областния управител на Родопи и Еврос - г-н Хадзополус, който с ентусиазъм прие идеята в последствие да бъде създадена структура на организациите от трите страни, работещи в подкрепа на младежите и младежките инициативи. Очаква се след тази среща да бъде създаден първия младежки тристранен съюз, който да се регистрира като официален Младежки Еврорегион и да постави основите на устойчиво във времето тристранно сътрудничество в различни направления.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2004

 < Информационен бюлетин