Експедиентски тур се проведе в Хасковска област от 17 до 20 Септември 2004г. 

Лидия Велкова, Стефка Ташева 

Община Маджарово

 

 

От 17 до 20 септември в област Хасково се проведе експедиентски тур за туроператори и туристически агенции в партньорство между местни и регионални нестопански организации, институции, частни туристически фирми и хотели с финансовата помощ на GTZ и програма ФАР - Развитие на българския културен туризъм - по проект "Културни и исторически мистерии на Източните Родопи".

 

Целта на тура бе презентирането и популяризирането на туристическите ресурси и потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм - еко-, селски, атракционен; предпочитани туристически маршршрути, археологически и културно-исторически забележителности, както и местни атракции и традиционни занаяти, които се предлагат на територията на общините Хасково, Маджарово, Ивайловград и Любимец.

 

Организатори и партньори по провеждането на тура бяха общините Маджарово и Ивайловград, "Алианс за регионално развитие и сътрудничество" - гр. Хасково, GTZ и консултантска фирма "Никови" СД - гр. София.

 

В тура взеха участие кметът на община Суфли - Гърция, туроператорски фирми от София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, фирми с добри пазарни позиции във Франция, Германия, Русия и Турция.

 

Програмата на тура започна с посещение на тракийското светилище "Кромлех" край с. Долни Главанак, край което бе изнесена беседа и кратък спектакъл с участието на актьори от Хасковския драматичен театър. След това групата се отправи към град Маджарово, където посети ПЗЦ "Източни Родопи" и наблюдава колонията от белоглави лешояди, гнездеща в скалите на защитената местност "Кован кая". За любителите на приключения бяха демонстрирани атракциите: "Добив на злато от р.Арда чрез традиционни способи" и "Търсене на дива пчела". За радост на присъстващите край реката, водачът на групата г-н Шуманов успя за кратко време да промие няколко златинки, което предизвика жив интерес. Не по-малко атрактивно бе търсенето на дива пчела в горите около Маджарово. Намерен бе голям рояк, приютил се в дънера на старо дърво. Той успешно бе изваден и пренесен в европейски кошер. Въпреки рискованата операция ужилени и пострадали нямаше, което предизвика облекчение у организаторите и участниците в тура. Няма да е излишно споменаването на посещението в таханджийницата на с. Бориславци, където гостите видяха начина за добиване на сусамов тахан и се насладиха на вкуса на чудесните меки сусамки, приготвени с мед и сусамови семена. А след дегустацията на традиционни тракийски ястия в снек-бар "Здравец", посещението в Историко-етнографската експозиция и насладата от изпълненията на фолклорна група "Иглика" в Маджарово всички туроператори заявиха твърдото си желание да промоцират атракциите и забележителностите на община Маджарово.

 

На следващия ден групата посети селата Долно и Горно Луково и средновековната крепост "Лютица". Накрая цялата група се отправи към избата на "Винивел"ООД, където се наслади на прекрасните бели и червени вина, произвеждани в Ивайловград и разнасящи неговата слава на винарски район.

 

Какви бяха резултатите от тура? 

- гостуващите фирми се запознаха с региона, тъй като повечето от присъстващите не го познаваха; 

- местните организатори тестваха програмите си с реална група и имаха възможност да видят на практика кои елементи са готови и кои трябва да се дообработят;

- имаше възможност за осъществяване на преки контакти между представителите на региона и туристическите фирми; 

- цялата програма бе заснета от екип на БТВ, лични фотоапарати и камери. Предстои изготвянето на филм, а също така и издаването на много рекламни материали, популяризиращи възможностите за развитие туризъм в района.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2004

 < Информационен бюлетин