РСО “МАРИЦА” ПРОВЕДЕ ПЕТАТА СИ ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

На 21 март 2002 г. Хасково се състоя Петата Годишна конференция на РСО “Марица” на тема: “Партньорството акумулира успех, успехът създава партньорства”.

Събитието събра в зала Хасково членове на Сдружението, международни, национални и регионални партньори, журналисти и граждани. Сред официалните гости бяха: Том Пототски – старши експерт по местно самоуправление, Американска агенция за международно развитие; Хенри Майнъс – директор, Инициатива местно самоуправление; Гинка Капитанова – директор, Фондация за реформа в местното самоуправление; Юдей Долакия – представител на РСО “Марица” във Великобритания; Христос Хатзопулос – председател на Съюз на граничната област “ЕВРОС” и кмет на община Тихеро, Гърция и

Ченгиз Варнатопу – председател на Съюз за гранични инициативи “Мерич” и кмет на община Одрин, Турция

Конференцията се откри от водещия на конференцията - г-н Атанас Димитров, кмет на община Маджарово. Той приветства участниците и им пожела ползотворна работа. След това думата бе дадена на официалните гости. Те споделиха своите впечатления от работата на РСО “Марица” през петте години от развитието му и обещаха активната си подкрепа в работата на Сдружението за изграждане на силно и ефективно местно самоуправление и гражданско общество.

Отчет за работата на Сдружението представи Георги Иванов, който в заключение каза: “РСО “Марица” успя да утвърди името си, доказа своите позиции и стана част от нашето управление. Днес наименованието РСО “Марица” е гаранция за успех, което ни радва и дава оптимизъм.”

Членовете на Сдружението се представиха пред партньорите и гостите с най-значимите си положителните практики. Голям интерес предизвикаха реализираните инициативи в общините Хасково и Кърджали.

Иванка Душкова запозна присъстващите с резултатите от проведеното от РСО “Марица” социологическо проучване на тема: “Информационни източници и общинска политика”. Представи се модел за общинска информационна политика и се предложиха конкретни дейности за нейното реализиране. В работа в групи участниците разработиха организационен план за практическо прилагане на модела. На базата на резултатите от работата в групи и социологическото проучване бе разработено предложение за подобряване на средата за информационно обезпечаване на общините, което заедно с модела за общинска информационна политика и анализа от социологическото проучване бе изпратено до компетентните държавни институции.

Участниците в конференцията се разделиха с увереността, че доброто партньорство и координация между местните, регионалните и централните власти в областта на информационния обмен ще се отрази благоприятно на регионалното планиране, на отварянето на общините към външните ни партньори и към разширяване на гражданското участие в процесите на управление.

В края на конференцията Георги Иванов – председател на РСО “Марица” връчи благодарствени грамоти за активен принос в работата на Сдружението.

Удостоени с грамоти бяха:

  • Атанас Василев – инициатор на учредяването на РСО “Марица” през 1997;

  • Иванка Душкова – Изпълнителен директор на сдружението от 1997 до 2001 г.;

  • Гюнер Сербест – член на общото събрание от 1997 г., контрольор на сдружението от 1999 г.;

  • Яшарали Ахмед – член на Управителния съвет на сдружението от 1997 г.;

  • Николай Янев – председател на комисията за икономическо развитие от 1997 до 1999 г.;

  • Росен Кузев – председател на комисия : “Отворени общини” от 1999 до 2000 г.;

  • Димитър Арнаудов – активно участие в инициативите на сдружението;

  • Юдей Долакия – представител на РСО “Марица” в Англия.

 

СТАНОВИЩЕ на участниците в Петата годишна конференция

на РСО “Марица” – Хасково

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

   

 

 < Информационен бюлетин