ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПРЕД РСО "МАРИЦА"

 

 

Общините Хасково, Ивайловград, Маджарово, Любимец, Димитровград, Симеоновград, Кърджали, Стамболово и Харманли разработиха и представиха проекти за финансиране пред РСО “Марица в първия кръг на Програма “Общински проектина Сдружението. Проектите бяха разгледани и оценени от комисия в състав: Андрей Горанов, ФРМС; Анелия Атанасова, ИМС; Борис Георгиев, областна администрация – Хасково; Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” и Пенка Маджарова – счетоводител на Сдружението. На заседание на комисията за оценка на проектите, проведено на 1 март 2002г, бе взето решение да бъде финансиран проектът на Община Кърджали: “Общинска администрация Кърджали – в услуга на гражданите”.

По проекта на община Кърджали се предвижда да бъде издаден каталог, съдържащ актуални данни за структурата на общинска администрация, телефони за контакти, предоставяни услуги, както и необходимите документи, срокове за изпълнение, дължими такси. Целта е чрез разпространение на този каталог да се предостави своевременна, точна и пълна информация на гражданите. Разпространението на каталога ще е съпроводено с анкетно проучване сред жителите на общината с цел подобряване качеството на предлаганите административни услуги и повишаване на прозрачността в работата на местната власт.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

 

   

 

 

 

 

 < Информационен бюлетин