РСО “МАРИЦА” И ЛЕСТЪР ЩЕ РЕАЛИЗИРАТ СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

 

 

 

От 8 до 12 май, 2002 г. делегация от РСО “Марица” посети община Лестър в Англия по покана на представителя на РСО “Марица” в Англия – г-н Юдей Долакия. Делегацията бе в състав – Георги Иванов, кмет на община Хасково и председател на РСО “Марица”; Райна Йовчева, изпълнителен директор на РСО “Марица”; Атанас Димитров, кмет на община Маджарово; Димитър Хаджииванов, кмет на община Димитровград и Томи Томов, главен архитект на община Хасково. Целта на визитата бе подписването на протокол за техническо сътрудничество между РСО “Марица” и Лестър.

Споразумението за сътрудничество бе подписано на 9 май 2002г. от г-н Раминик Кавиа, съветник в общинския съвет на Лестър и представител на офиса за международно сътрудничество, от английска и от г-н Иванов - от българска страна. Многократно бе подчертано, че подписването става възможно благодарение на последователната и сериозна работа от страна на РСО “Марица” през последните години.

В документа като области за сътрудничество са посочени:

  • Икономическо развитие;

  • Подпомагане на малкия и среден бизнес;

  • Подпомагане на малцинствените общности;

  • Жилищно строителство;

  • Околна среда;

  • Обучение и квалификация.

След официалното подписване на документа за сътрудничество към делегацията ни бе проявен подчертан интерес от представителите на местните медии, за които бе направен запис и бяха взети интервюта. От тяхна страна бе проявен интерес към България и Хасковски регион в областта на медиите и промоцията на туризма. Бе заявено намерение за посещение от тяхна страна в Хасково и изработване на филм, представящ региона на Марица.

В рамките на визитата си нашата делегация се срещна с ръководителите на офиса по Европейско сътрудничество на общинска администрация – Лестър. С тях бяха коментирани приоритетни за РСО “Марица” проекти в областта на културата, селското стопанство, работа с малцинствата и икономическото развитие. Според Лестърските представители шанс за финансиране на съвместни проекти с РСО “Марица” имат: реконструкция на театъра в община Хасково; изграждане на регионален Агро-бизнес център и бизнес инкубатор.

Среща бе осъществена и с изпълнителния директор на Princess’s Trust в Лестър, с когото бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двата региона за подпомагане на успешната реализация на младите хора. Да им се даде шанс и възможности за включване в конкретни проекти, както в Лестър, така и Хасково, бе основната тема на разговора, в който и двете страни декларираха желание за подкрепа и сътрудничество.

Делегацията ни посети и Лестърската болница и разговаря с ръководителя на отдел “Кадри” – г-жа Елън Смит. На срещата бяха коментирани конкретните изисквания, които имат от страна на Лестър за реализиране на проекта за осигуряване на работни места за мед. сестри, завършили Хасковския колеж в Лестърските болници.

На 10 Май българската делегация се срещна с г-жа Мери Дрейкот – съветник в Лестърския общински съвет и нейния екип, които работиха много усърдно за осигуряване на дарение от 1 пожарен автомобил, оборудване и екипировка за регионалната служба за борба с бедствията и авариите – Хасково. На срещата г-жа Дрейкот изрази увереност, че в бъдеще сътрудничеството между двете общини ще бъде много ползотворно и активно особено след подписването на протокола за съвместна работа.

По време на посещението си в Англия делегацията ни се срещна с българския посланик във Великобритания, с когото се обсъдиха потенциалът и възможностите, които се дават на Хасково с подписването на споразумението между българския и английския град. Г-н Добрев даде висока оценка за събитието и обеща подкрепата си за организиране на Българска седмица в Бърмингам, която се планира за Септември, 2002 г. Г-н Посланикът се ангажира да лобира пред програмите на Английското правителство при депозиране на проекти от страна на региона на Марица.

 

 

Интервю с Райна Йовчева

 Изпълнителен директор 

РСО "Марица"

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

  

 

 < Информационен бюлетин