ИВАЙЛОВГРАД И ЕВРОС ГРАДЯТ СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОСНОВАТА НА ОБЩО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Милена Танева
Община Ивайловград

Център за трансгранична културна политика ще бъде създаден в Ивайловград. Идеята е разработена в проект на община Ивайловград и цели подобряване на трансграничното сътрудничество на местно и регионално ниво между община Ивайловград и окръг Еврос Република Гърция.

 
Проектът е одобрен за финансиране по програма ФАР на ЕС - ФМП. На 01.12.2003 г. бе подписан и Договорът между община Ивайловград, МРРБ и Делегацията на Европейската комисия в България за финансиране на проекта. Средствата са в размер на 37 912 евро. Предвидените дейности са подчинени на два от приоритетите по програмата: културен обмен и местна демокрация. 


Център ТРАКИ ще се помещава в реставрираната къща на възрожденеца Трифон Мутафчиев, наречена Мутафчиевата къща. Ще бъдат изградени работен офис на екипа по реализация на проекта, посетителски блок и арт-кафе. На втория етаж на сградата ще бъде уредена галерия "Традиция и съвременност", където ще се излагат предмети от археологически разкопки в района на Ивайловград и общината и снимков материал, представящи античното наследство на Тракия. Занаятчиите ще имат възможност да участвуват в създадената изложба-базар в галерията. 


В проекта се предвижда съвместно чествуване на 14 февруари - Деня на Ивайловград и Дионисиевите празници в Еврос. По време на тези празници ще се организират семинари, дискусии, вечери на автентичния фолклор. Младите хора, студенти, художници и бъдещи архитекти от двете страни ще участвуват в летен пленер на изкуството и архитектурата, който ще се проведе в Ивайловград. Младежи от Ивайловград ще участвуват в международните младежки фестивали "Неон-Ардас" в с. Кастаниес и на остров Самотраки. Центърът ще има и уеб сайт в Интернет. 
С разработването на проект "Траки център" община Ивайловград прави поредната стъпка напред в общия контекст на бъдещето присъединяване на България към Европейския съюз и в конкретния контекст на развитие на трансграничното сътрудничество между България и Гърция.

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин