С К Р Ъ Б Н А   В Е С Т 


На 02.03.2004 г. почина 
Димитър Тодоров Петров - заместник кмет на община Ивайловград
Дълбок поклон пред светлата му памет!
Непрежалима е загубата!
Сбогом приятелю, ще те помним винаги!


 

Общинска администрация - Ивайловград 
РСО "Марица"

 

 

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин