ОБУЧИТЕЛНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ СЪСТОЯ В ЗАЛА "ХАСКОВО"


На 09.01.2004г. РСО "Марица" организира обучителен форум в град Хасково за специалисти от общините-членове на сдружението относно Закона за защита на личните данни и неговото прилагане. На обучението присъстваха ръководители и специалисти от общините Хасково, Свиленград, Димитровград, Кърджали, Ивайловград, Любимец, Симеоновград. 


На срещата бе разгледан Закона за защита на личните данни и актуални въпроси относно неговото прилагане от администраторите. Лектори по проблема бяха членове на Комисията за защита на личните данни, които представиха философията на закона, ролята на комисията и връзката и сътрудничеството между комисията и общините. 
Всеки от участниците можеше да зададе интересуващите го въпроси и да обсъди проблеми по темата възникнали в работата му. Обсъдени бяха различни казуси, като бе подчертано, че според логиката на закона разрешение за предоставяне на лични данни комисията може да издаде за конкретен случай. Другият важен момент в дискусията бе, че е необходимо исканията за предоставяне на лични данни, които постъпват от общините към комисията да бъдат направени от името на кмета, а не от директорите на дирекции, както и исканията да бъдат достатъчно добре мотивирани. Също така бе подчертано, че всяка община може да предложи на комисията да типизира някои от случаите, което би улеснило работата и на двете страни. Обсъден бе въпроса и за начина на съхраняване на данните и воденето на регистрите, както и за тяхното унищожаване. В тази връзка бе посочено, че е важно каква е целта за събирането и обработването на данните и оттам за периода на тяхното съхранение и впоследствие унищожаване. Посочено бе и че всяка община по чл.56 от Закона за защита на личните данни трябва да води еднакъв на брой регистри за административно обслужване независимо дали има конкретни случаи, които да бъдат вписани в съответния регистър. 


В края на срещата лекторите изразиха очаквания, че това няма да бъде последната им среща, като призоваха участниците да не се колебаят да ги потърсят при възникнал проблем. 

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин