ПО ИНИЦИАТИВА НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ "МАРИЦА", МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ХАСКОВО ЩЕ ОБУЧАВА КАДРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

 

 

През Януари, 2004 г. по покана на РСО "Марица", на посещение в Хасково бе Английска делегация, ръководена от д-р Бодивала - специалист по спешна медицина във водещи Английски болнични институции. 

 

На специално организирана среща с директора на медицински колеж - Хасково, д-р Бодивала обсъди възможностите за разработване и реализиране на проект за създаване на специалност по спешна медицина в рамките на Хасковския медицински колеж. Проектът се предвижда да бъде подкрепен от местните власти в Лестър, с които община Хасково има подписано споразумение за сътрудничество в областта на образованието. Д-р Бодивала се ангажира да потърси подкрепа и от Европейски образователни институции за реализирането на проекта. Според английските гости необходимостта от създаването на подобна специалност е налице, най-вече поради факта, че "спешна медицина" отсъства от медицинските образователни програми в повечето европейски страни. Това на практика я прави атрактивна за много чуждестранни студенти, които в последствие ще могат да се реализират не само в България, но и в чужбина, където има подчертан недостиг на спешни медицински сестри. 

 

Присъстващите специалисти от Англия оцениха високо материалната база, с която разполага колежът, както и възможността да бъде използвана МБАЛ - Хасково за практически упражнения на студентите. По този повод с директора на Многопрофилната болница в областния град бе обсъдена необходимостта от допълнително оборудване за отделението за спешна медицинска помощ и интензивните сектори по различните отделения, което д-р Бодивала пое ангажимент да предложи за обсъждане пред борда на директорите в Университетската болница в Лестър. Представителят на Регионално сдружение на общините "Марица" - Юдей Долакия изготви специален доклад, който да представи на Общинския съвет в Лестър, с цел да се търси материална подкрепа и от местната власт в града.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин