В ХАСКОВО СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА МЕЖДУ РСО "МАРИЦА" И СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ "МЕРИЧ"- ТУРЦИЯ 


На 09.01.2004г. в Хасково се проведе среща между кметовете на общините, членове на РСО "Марица" и партньорите на организацията от Сдружение на общини "Мерич", Турция. 


Целта на срещата бе двете страни да обсъдят общите си проблеми и да коментират възможностите за реализиране на съвместни проекти за решаването им. 
В края на срещата бе подписан протокол между двете сдружения на общини, в който се предвижда да бъдат създадени смесени работни групи, които да идентифицират общите проблеми на двата погранични региона и да търсят средства и начини за тяхното разрешаване.

 
Предвижда се за начало двете Сдружения на общини да съберат информация за инфраструктурите проекти в двата региона за реализирането, на които са необходими средства и да уточнят състава на работните групи, които ще се занимават с намирането на източници на финансиране и с логистиката при разработването и изпълнението на проектите. 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин