РСО "МАРИЦА" И ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ЛАКТЕА СПЕЧЕЛИХА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ 

 


На 29.12.2003 г. в град Хасково между РСО "Марица" и Европейски център за обучение ЛАКТЕА се подписа договор за изпълнение на съвместен проект "Европейска добавена стойност към професионалната дейност на общински служители от райони със смесено етническо население" финансиран от Фондация "Отворено общество". Проектът е насочен към повишаване на професионалния капацитет на общинските служители в общините със смесено етническо население Минерални бани и Стамболово чрез обучение, фокусирано върху добрите европейски практики в сферата на местната администрация. За постигане на по-голям ефект от проекта, в обучителните курсове ще участват и служители от съседните общини (Симеоновград, Кърджали, Свиленград и Маджарово), както и местни нестопански организации. От друга страна проектът цели и насърчаване партньорството между общинската администрация и местните общности и стимулиране на устойчиви партньорства между местната власт и нестопанските организации. 


Недостатъчната квалификация на административните кадри е основен проблем на българската администрация. По-малките общини до голяма степен са консервативни и затворени административни системи, които остават встрани от динамичните обществени процеси и от модерните административни практики. В този смисъл обучението с цел осъвременяване професионалната квалификация на общинските служители у нас е ключов фактор за реформата в местното самоуправление и за "европеизирането" на административните практики на местно ниво. В този контекст проектът е особено актуален, тъй като ще обхване труден за страната период от процеса на присъединяване на България към Европейския съюз.


Рализирането на проекта включва следните дейности:
- две работни срещи на партньорите
- подготовка на аналитичен доклад за нуждите на обучение на служителите в конкретните общини
- подготовка на практическа студия с работно заглавие "Подобряване на работата в българските общини чрез прилагане на европрактики". Идеята е тази студия да служи като практически наръчник за общинските служители относно информация и знания за това как да "европеизират" работата си с оглед бъдещото членство на страната ни в Европейския съюз. 
- подготовка на досие за симулационно упражнение на тема "Постигане на споразумение за партньорство между представители на общината и неправителствения сектор".
- подготовка и провеждане на два интензивни обучителни курса (през април и май 2004 г.) за общински служители с участие на представители на местни нестопански организации.
- подготовка на тематично уеб приложение към уеб страниците на двата партньора, което приложение ще съдържа и открит уеб форум. 
- публикуване и разпространение на практическата студия сред заинтересовани общински служители и неправителствени организации. 


Проектът стартира своето изпълнение през декември 2003 г. и ще приключи през юли тази година. Очаква се да бъдат обучени не по-малко от 60 участника общо, като от тях не по-малко от 40 ще бъдат обучените общински специалисти и не по-малко от 20 - представители на местните нестопански организации. 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин