Среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и депутати от 29 и 9 МИР постави началото на сътрудничество между местни и централни власти

 

На 18 ноември 2002г. в конферентната зала на хотел “България” – Минерални бани, по инициатива на Регионално сдружение на общините “Марица”, се проведе среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и депутати от 29 и 9 многомандатни избирателни райони.

   

Основната цел на срещата бе да се представят проблемите на регион Хасково пред централните власти, а депутатите от своя страна, като част от тази централна власт да окажат помощ при съвместното решаването на конкретните проблеми.

Една от първите теми, дискутирани на срещата бе Бюджет 2003. Обсъдено бе несъответствието между големината на дадена община и размера на средствата отпуснати за капиталови разходи, както и рязкото намаление на целевите субсидии. Като пример бе посочена община Хасково, която досега винаги е получавала около 700 000 лева, а за следващата година се предвиждат едва около 380 000 лева. Проблемът е, че все още няма уточнен принцип, който да обясни това намаление, няма установена рамка на данъчните приходи, които всяка една община трябва да получи, което допълнително затруднява съставянето на общинските бюджети. Конкретно могат да се обсъждат единствено капиталовите разходи и материално-вещевата издръжка поради липса на данни от страна на данъчните.

Кметовете изразиха съмнение, че това намаление на общинските бюджети би могло да има политически мотив поради наближаващите догодина местни избори. Депутатите изказаха мнение, че в изработването на бюджета няма абсолютно никакъв политически елемент и според тях, въпреки по-малкия размер на средствата за капиталови разходи, бюджет 2003 е по-добър за общините, а от страна на кметовете се очаква да допълнят общинските средства със средства от програмите Фар, ИСПА и др. Като положителна промяна в Бюджет 2003 кметове изтъкнаха предвиденото стопроцентово преминаване на социалните дейности към сферата държавните дейности. За сравнение през 2002 г. те са били едва 75% държавно задължение.

Обсъден бе и въпросът дали осигурената временна заетост на дългосрочно безработните хора няма да доведе до изкуствено занижаване на нивото на безработицата в региона. Депутатите увериха, че ще се направи всичко възможно този момент да се избегне и обясниха, че осигуряването на временна заетост ще помогне на онези, на които им е необходимо съвсем малко до пенсия.

Засегнати бяха почти всички сфери от обществения живот. Един от най-наболелите проблеми е проблемът с ВиК. Жителите на община Хасково плащат най-скъпата вода в цялата страна. Тъй като ВиК е 100% държавно предприятие, кметът няма никакви правомощия, но въпреки това всички негативи се отнасят към него. Важно е ясно да се постави въпросът кой е собственикът на предприятието, кой взема и изпълнява решенията и кой трябва да носи отговорността за тях, защото загубата на вода в региона е повече от 60%.

Друга насока в обсъжданията бе темата здравеопазване. Мнението на всички кметове бе, че качествено здравеопазване ще има само тогава, когато има окрупняване на здравеопазването, тъй като една общинска болница не може да бъде на нужното ниво. Навсякъде трябва да има и центрове за оказване на спешна помощ.

В областта на културата и образованието има много неща, които биха могли да се желаят. Проблемът с театъра в град Хасково е решен като 50% са общинска, а останалите 50% - държавна собственост и се кандидатства с проект по програма “Красива България”. Общините поддържат дейностите, които са традиционни. Остават читалищата, които все още са с неизяснен статут. За пример бе дадена община Кърджали – на читалището е дадено правото на собственост, но те все още разчитат на средства от общинските бюджети за заплати на служителите. Подобен е и проблемът с училищата. Директорите се назначават от Инспектората по образованието на МОН, но заплатите се отпускат от общинските средства. Това, което депутатите посъветваха бе да се изпрати становище от всички кметове на общини-членове на РСО “Марица” за включване на училищата в списъка за отпускане на допълнителни средства, за да могат да се посрещнат нуждите на училищата от ремонт.

Затварянето на ЖП прелезите е един от наболелите проблеми например за община Симеоновград. Общината не може нито да си позволи да отдели средства да ги поддържа, нито може да ги затвори защото ще останат изолирани цели квартали.

В края на срещата госпожа Райна Йовчева помоли за поддържането на обратна връзка от страна на депутатите и най-вече за това какво се случва с множеството становища, които се изпращат на депутати, комисии в Парламента и различни министерства.

Депутатите изслушаха внимателно проблемите, които им бяха представени от кметовете на общините от регион Хасково и Кърджали, членуващи в РСО “Марица”, но не се ангажираха с конкретни обещания.

Тази среща бе определена като начало на сътрудничеството между местни и централни власти и бе решено към края на месец януари 2003г. да се проведе следваща подобна инициатива.

 

 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 1/2003г.


< Информационен бюлетин