ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ЩЕ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ В ТРЕТИ КРЪГ НА ПРОГРАМА "ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ"

 

На 15 ноември 2002г. Регионално сдружение на общините “Марица” обяви стартирането на трети кръг на Програма “Общински проекти”. Крайният срок за представяне на проектите бе 16 декември 2002 г.

На 6 януари 2003 г. в Хасково се проведе заседание на комисията за оценка на предложенията на общините – членове на сдружението.

Комисията бе в състав: Андрей Горанов – ФРМС, Лидия Велкова – Община Маджарово, Надежда Цветкова – Община Кърджали, Райна Йовчева – РСО “Марица” и Пенка Маджарова – РСО “Марица”.

В офиса на Сдружението бяха депозирани следните четири предложения за финансиране:

  1. Община Ивайловград: “Рекламиране на природните и културно-исторически забележителности на община Ивайловград”

  2. Община Симеоновград: “Бъдещето на Симеоновград – в наши ръце”;

  3. Община Харманли: “Популяризиране Община Харманли в Интернет”

  4. Община Хасково: “Трансграничното сътрудничество – основа за икономическо развитие”

След като бяха разгледани представените предложения, комисията взе решение в трети кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица” да бъде финансиран проектът на община Симеоновград на тема: “Бъдещето на Симеоновград – в наши ръце”. Целта на проекта е повишаване на квалификацията на представителите на НПО в общината и обогатяване на техните умения за изработване на успешни предложения за финансиране, както и подобряване на информираността им за донорските организации и програми. Общата стойност на проекта възлиза на 3 861 лева като 2 971 лева ще бъдат предоставени от РСО “Марица”.

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 1/2003г.

< Информационен бюлетин