ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ГР. ХАСКОВО И ГР. НОВАРА, ИТАЛИЯ

 

Валентина Георгиева

Гл. експерт “Протокол и международни отношения”

Община Хасково

 

В края на месец ноември делегация от Община Хасково посети гр. Новара, Италия. Визитата бе осъществена по покана на кмета на Новара Масимо Джордано и бе в отговор на посещението на италианска делегация в Хасково през лятото същата година.

При първия контакт между Община Хасково и Община Новара гостите от Италия бяха запознати със забележителностите, историята и икономиката в нашия град. Представена им бе Ориентационната програма за привличане на чуждестранни инвеститори, разработена от Отдел “Протокол и международни отношения”.

В отговор на приятното впечатление от презентацията на града и гостоприемното посрещане, кметът на гр. Новара покани представители на Община Хасково в Италия. Основна цел на пътуването бе установяване на официални отношения между двата града. Като начало в гр.Хасково бе подписана Декларация за желание за побратимяване.

При посещението в Новара към гр. Хасково бе проявен голям интерес от различни организации. Състоя се среща с представители на Търговската палата на област Новара, с които бяха обсъдени основните индустрии в двете общини, споделен бе опитът на двете страни за развитие на икономиката на региона, разменена бе контактна информация с желание за сътрудничество.

Проведе се работна среща с Асоциацията за развитие на туризма, както и с представители на регионалното туристическо бюро. На тях им бяха предоставени материали, презентиращи гр. Хасково, обменени бяха идеи за популяризиране забележителностите и рекламиране на културния потенциал на градовете.

С представители на Общината се обсъдиха възможности за кандидатстване с общи проекти пред Европейската комисия, споделен бе опит при решения на проблеми с организацията на движението в града, както и други организационни въпроси.

Делегацията от Община Хасково участва в сесия на Общинския съвет на гр. Новара. Предмет на обсъждане бе побратимяването между двата града. Представителите на гр. Хасково предоставиха на всеки член на Общинския съвет на гр. Новара презентационни материали за Хасково, така че съветниците имаха конкретна визуална и обширна информационна характеристика на дебатирания град. Съветниците се интересуваха от всички сфери на живот в нашата община. Кметът на Хасково – инж. Георги Иванов отговори на многобройните въпроси на опозицията, а и на управляващите. На база декларираното намерение от българска страна, представителните материали за гр. Хасково и удовлетворителните отговори на зададените въпроси, Общинският съвет на гр. Новара взе единодушно решение за побратимяване с гр. Хасково, в резултат на което бе подписана Декларация за желание за побратимяване.

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 1/2003г.

< Информационен бюлетин