В ХАСКОВО ПРИКЛЮЧИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕС

 

В община Хасково бе реализиран Проект “Създаване на зона за отдих с участието на безработни”, финансиран по Програма ФАР на ЕС.

Целите, които Община Хасково си постави с реализацията на този проект са: възстановяване на околната среда чрез извършване на благоустройствени и озеленителни мероприятия; създаване на Зона за отдих; предоставяне на възможност за обучение и участие в изграждането на Зоната и нейното поддържане на безработни и съкратени от минната и стоманодобивната промишленост от община Хасково.

Реализацията на проекта стартира през месец януари 2002г. 105 безработни, съкратени от минната и стоманодобивната промишленост, преминаха двумесечен курс на обучение по специалностите благоустройство, озеленяване и лесоустройство. С 55 от тях бяха сключени трудови договори за участие в изграждането на Зоната за отдих. Теренът, върху който е изградена Зоната се намира в кв. Куба и е разположен върху площ от 30 дка. В резултат от осъществяването на проекта теренът бе залесен, изградени бяха пешеходни алеи, площадки за отдих, детски площадки.

Официалното откриване на Парк “Куба” се състоя на 5 ноември 2002г. На церемонията присъстваха представители на Делегацията на Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика.

Проектът на община Хасково “Създаване на Зона за отдих с участието на безработни” решава съществен екологичен проблем за града чрез осъществяване на общополезна дейност, създава условия за социална и икономическа интеграция на безработните лица, като повишава степента на тяхното образование и квалификация, подобрява тяхната адаптация към промените на пазара на труда.

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 1/2003г.

 

< Информационен бюлетин