Младежки парламент в Свиленград и Тригоно

 

Калина Райкова / специалист “Връзки с обществеността / Община Свиленград

 

      С организирането на тренинг-обучение “Ефективният екип” стартира същинската фаза по реализацията на проекта “Младите хора - естествен гарант на демокрация”, който Община Свиленград спечели по програма ФАР ТГС България - Гърция. Партньор на Свиленград е община Тригоно. В тренинга участваха общо 58 младежи от двете съседни общини на възраст от 16 до 24 години. При откриването на инициативата младите хора бяха поздравени от кмета на община Свиленград инж. Георги Манолов и от председателя на Общинския съвет на Тригоно Димитрис Росидис. В продължение на три дни младите демократи  научиха, че за сформирането на добър екип най-важни са доверието и активното участие на всички, правилното разпределение на задачите, уважението към лидерството. В практическите занятия те се упражняваха да дефинират проблеми и да откриват решенията им, а също така разработиха идеи и предложения за младежко самоуправление и стратегии за развитие на диалога с местните власти. Усвоили полезни знания, младите хора започнаха  да организират младежки парламент в Свиленград и Тригоно, което е следващата дейност по проекта. 

      Целта на проекта е да подпомогне създаването на поколение от компетентни и социално ангажирани личности като провокира активно мислене по съвременните проблеми на региона.

 

  > Към съдържанието на информационен бюлетин брой 3 / 2006

 


< Информационен бюлетин