ДВАДЕСЕТ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗАВЪРШВАТ УСПЕШНО КУРС “ДРУЖЕЛЮБНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ”

Красимир Станков

Община Димитровград

 

На 10 и 11 септември в Община Димитровград се проведе обучение по модул “Дружелюбно обслужване на гражданите” от ФРМС. Обучението се организира по Програма “Подобряване обслужването на гражданите”, финансирана от ААМР в рамките на спечеления проект от Общината за изграждане на Център за административно обслужване.

Участници в обучението бяха общинските служители, които предстои да работят в центъра за услуги, както и директори на дирекции, началник отдели и специалисти, които осъществяват общинските административни услуги. Целта бе те да усъвършенстват своите умения за дружелюбно обслужване на клиентите на общински услуги, за работа в екип, за справяне с проблемни ситуации, за ефективно общуване и непрекъснато усъвършенстване на услугите в полза на гражданите.

Лектори на семинара бяха Таня Рангелова и Сашя Кръстева, ръководители на подобни центрове в общините Сливен и Стара Загора и членове на Екипа за новаторски практики в местното самоуправление, координиран от ФРМС. Обучението се проведе по интерактивен метод, основаващ се на съществуващия опит и нужди на участниците, изискващ активното участие в занятията на обучаваните, и включваше интензивна работа в малки групи, упражнения, учебни симулативни игри, дискусии.

В обучението бяха застъпени следните теми:

  • Местната власт – дружелюбна към своите клиенти. Изграждане на по-силни общини: Новата роля на местните власти и гражданите. Видове общуване;

  • Процесът на промяната. Предпоставки за промяната;

  • Стъпки за подобряване на обслужването. Стъпки за подобряване на личното поведение. Умения за общуване с клиенти, поддържане на позитивна нагласа;

  • Стъпки за решаване на проблем. Симптоми/Проблем. Процесът на решаване на проблемите;

  • Работа в екип.Характеристика на екипа, който се справя добре. Модел на израстване на екипа, ролята на лидера.

  • Характеристики на ефективния план за действие.

Двадесетте служители от Община Димитровград, успешно завършиха курса на обучение. В оценката си за семинара участниците изявиха желание за следващи подобни обучения в бъдеще, споделяйки задоволството си от наученото през двата дни на семинара. Служителите получиха удостоверения за придобити професионални умения, издадени от Фондация за реформа в местното самоуправление и Американската агенция за международно развитие.

 

 > Към съдържанието на информационен бюлетин брой 3/2002г.  

 

 < Информационен бюлетин