ОСЪЩЕСТВЕНА БЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИТАЛИАНСКИЯ ГРАД НОВАРА

 

На 25.07.2002г. в офиса на РСО “Марица” се проведе среща с представители на италианския град Новара. Италианската делегацията бе в състав: Гайтано Настри, заместник кмет на Новара; Стефано Монтеджия, началник отдел на връзки с побратимени градове; Серджо Борго, мениджър на футболния отбор на Новара

   

На гостите бе представено Сдружението, неговата структура на управление, общините-членове, мисията и целите, проектите, по които работи и международните контакти на асоциацията с Гърция, Турция и Великобритания. Италианците бяха запознати с проектните идеи, коментирани от Сдружението и партньорите му. С представителите на Новара, Италия бяха обсъдени възможностите да се установят контакти между общини-членове на Сдружението и италиански общини. Гостите поеха ангажимент да изпратят на РСО “Марица” координати и на италиански организации, с които асоциацията може да поддържа връзки, да разработва и реализира съвместни проекти.

 

 > Към съдържанието на информационен бюлетин брой 3/2002г.  

 

 < Информационен бюлетин