ПРОЕКТ НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО БЕ ФИНАНСИРАН ВЪВ ВТОРИ КРЪГ НА ПРОГРАМА “ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ”

 

Проектът на община Маджарово “Добре дошли в Маджарово” бе финансиран във втори кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. Той бе избран сред петте проекта на общините Ивайловград, Маджарово, Димитровград, Хасково и Харманли, представени за финансиране в този кръг на програмата.

Идеята за този проект възниква в резултат от повишения интерес към природните и културни дадености на общината и възможностите за инвестиране в нея.

Преобладаващата представа за Маджарово е като за бивш миннодобивен район в упадък. Ограничените комуникации и липсата на достатъчно информация за потенциала на общината възпрепятстват нейното популяризиране и привличането на нови инвеститори в приоритетните за общината днес отрасли – туризъм и селско стопанство.

С проекта “Добре дошли в Маджарово” се цели създаването на нова положителна визия за община Маджарово като привлекателно място за труд и отдих чрез оформянето на пълен набор от рекламни материали, представящи възможностите на общината пред гостите й и пред потенциални инвеститори.

За целта се предвижда изготвянето на рекламна папка и два вида диплянки /на български и на английски/, представящи общината като цяло и по-важните туристически обекти на територията й; изработване на художествена карта, указваща местоположението на тези обекти; изработване на рекламни сувенири на общината. По този начин, заедно с маркетинговия профил на община Маджарово, ще се оформи комплект от рекламни материали, представящи изчерпателна информация за състоянието и възможностите на общината.

Продължителността на проекта е четири месеца, като в неговата реализация ще се включат четирима служители от общинска администрация – Маджарово и доброволци от населението на общината.

Очакваните резултати от проекта са:

    • повишен интерес към община Маджарово като привлекателно място за инвестиции и туризъм в резултат на създадената нова визия;

    • положително отношение на населението към местната власт в резултат на тяхната съвместна работа;

    • натрупан положителен опит при популяризирането на работата на местните власти и ресурсите на общината.

  > Към съдържанието на информационен бюлетин брой 3/2002г.  

 

 < Информационен бюлетин