ИЗЛЯЗОХА ОТ ПЕЧАТ МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОФИЛИ НА ОБЩИНИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА РСО “МАРИЦА”

 

 

През месец август бяха отпечатани маркетинговите профили на общините-членове на РСО “Марица”. Единадесетте книжки, представящи всяка община съдържат информация за местоположението на общината, управление, инфраструктура /пътна мрежа, водоснабдяване, енергоснабдяване, комуникации/, природни ресурси, население, безработица, икономика, средства за масово осведомяване, услуги, туризъм, здравеопазване, образование и култура.

РСО “Марица” благодари на своите координатори в общините-членове на Сдружението, които предоставиха необходимата информация за изработването на маркетинговите профили.

 

 > Към съдържанието на информационен бюлетин брой 3/2002г.  

 

 < Информационен бюлетин