УЧРЕДЕНО БЕ СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ”

 

На 1 август 2002 в комплекс “Изворите”, Минерални бани се проведе среща на местни власти и представители на бизнеса.

Инициативата бе организирана от контактната група по създаването на Център за развитие на община Минерални бани и РСО “Марица”. Тази среща бе естествено продължение на двете срещи на тема “Обединяване на усилията за икономическо развитие в община Минерални бани”, проведени през февруари и март, на които бе взето решение за създаване на обществен съвет и център за развитие на общината.

                  

На срещата присъстваха представители на бизнеса и местните власти в община Минерални бани, РСО “Марица” и Съюз за възстановяване и развитие, Хасково.

Целта на срещата бе да се учреди Сдружение “Център за развитие на Община Минерални бани”, да се приеме устав, да се изберат Управителен и Контролен съвет и да се очертаят бъдещите насоки за развитие на сдружението.

За членове на Управителния съвет бяха избрани Калин Батаклиев, Телят Хасан, Коста Костов – представители на бизнеса в Минерални бани, Митра Тодорова – специалист в общинска администрация и Рамадан Башаран – предедател на Общински съвет, а за членове на Контролния съвет – Кирил Кирилов, Илиян Стойчев и Авни Алтъпармак, представители на бизнеса. За председател на сдружението единодушно бе избрана Митра Тодорова.

На базата на приетия устав, избрания управителен и контролен съвет участниците в срещата взеха решение за учредяване на Сдружение “Център за развитие на община Минерални бани”.

Митра Тодорова благодари на присъстващите за оказаното й доверие чрез избирането й за председател. Тя представи целите на сдружението, насоките за развитие на центъра и предстоящите дейности в най-близък план. Първо предстои регистрация и разработване на правилник за работа на сдружението. Офисът се предвижда да бъде в младежкия дом в Минерални бани. Рамадан Башаран обяви, че посланикът на Мароко, който е бил гост на предишната среща, е декларирал готовност да предостави безвъзмездно офис оборудване за центъра веднага след неговото учредяване. Като начало ще се търси съдействието на Бюрото по труда за назначаване на технически секретар в офиса по програма за временна заетост. Предстои сформирането на екип от специалисти за разработването на проекти с цел финансиране и развитие на дейността на сдружението и назначаването на щатен състав.

Участниците в срещата си пожелаха успех и изразиха готовност да работят упорито за постигане на целите на новото сдружение.

 

 > Към съдържанието на информационен бюлетин брой 3/2002г.

 

 

 

 

 < Информационен бюлетин