300 000 Щ. ДОЛАРА ОСИГУРИ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА МНОГОПРОФИЛНАТА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 

Даниела Стоянова

Отдел “Протокол, международни връзки и канцелария”

Община Хасково

 

На 14 Август, 2002г. в Хасково бе на посещение посланикът на САЩ в България - Негово превъзходителство Джеймс Пардю. Посещението бе организирано по инициатива на Отдел “Протокол, международни връзки и канцелария” към общинска администрация. Целта на посещението бе дарение от 300 000 щатски долара за ремонт на Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково. Парите се отпускат от Американското правителство по проект, разработен от община Хасково.

Посланик Пардю посети МБАЛ – Хасково и се запозна на място с условията на лечение в нея. Болницата обслужва над 200 000 пациенти от всичките 11 общини в региона, а също така поема и спешните случаи по оживения международен път Е-80, който е част от транспортния коридор свързващ Европа с Азия. Многопрофилната болница има належаща нужда от ремонт. По предложение на кмета Иванов средствата ще отидат за строително – ремонтни работи и подобряване на санитарно – битовите условия, а не за строеж на новата болница, както беше първоначалната идея на проекта. С парите ще бъдат модернизирани кардиологичното, ортопедичното, хирургическото и родилното отделение.

Дарението е осигурено от федералния резерв на САЩ и се осъществява чрез американското военно министерство.

Контролът при усвояването на средствата ще се извършва от представител на американската армия. Оторизираният служител ще пристигне през октомври за да сключи договор за изпълнение. Тогава ще бъде уточнен и крайният срок за приключването на строително - ремонтните работи. Парите трябва да бъдат усвоени до края на бюджетната 2003 г. Посланник Пардю заяви, че фирмите които ще реализират проекта ще бъдат определени чрез търг, който ще стартира през октомври.

  > Към съдържанието на информационен бюлетин брой 3/2002г.

 

 

 

 

 

 

   

 

 < Информационен бюлетин