ЧИТАЛИЩЕ “БРАТОЛЮБИЕ” В ЛЮБИМЕЦ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ

Дияна Атанасова

Община Любимец

 

Читалище “Братолюбие” в гр. Любимец спечели проект под надслов “Цветарството - възможност за социално развитие и интеграция на ромите”. Той ще се финансира изцяло по Програма “Матра” на Правителството на Холандия, включена в Програмата на ООН за развитие. Спечелването на проекта е в остра конкуренция с над 300 читалища в страната, включени в тази програма под общата тема “Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата” /2001-2004г./.

Целта на проекта е да се обучат млади хора от ромски произход да произвеждат и отглеждат цветя, да овладеят професията “озеленяване” и да им се осигури възможност за трудова реализация.

Главен консултант при обучението и отглеждането на цветя е Катедрата по цветя при Агрономически факултет на агрономическия университет - гр. Пловдив.

Изпълнението на проекта стартира на 1 август, като досега Читалището е успяло да произведе над 10 хил. бр. посадъчен материал / теменужка, виола, белис, незабравка/, което е добър старт за по-нататъшното самофинансиране, след приключване на четирите етапа на проекта.

Обучените курсисти и създадената база ще позволи след прекратяване на безвъзмездното финансиране на проекта да се продължи производството на цветя и посадъчен материал, като постепенно се преминава към производство на нови видове посадъчен материал за озеленяване на паркове и градини. Чрез създаване на кабинет по цветарство в читалище "Братолюбие" ще се даде възможност да се организират периодични платени курсове за консултации по отглеждане на цветя с желаещи граждани на общината.

Чрез реализиране на проекта ще се постигне разширяване на обществената база на читалище "Братолюбие" и по-добро сътрудничество с общинските власти за преодоляване на безработицата. Ще се постигне и приобщаване на младите хора от ромски произход към живота на местната общност, чрез овладяване на нова професия.

Реализацията на проекта ще има и социален ефект, а именно - намаляване на броя на лицата от ромски произход на социално подпомагане към ОбССП, чрез осигуряване на възможност за собствен бизнес или постъпването им на работа по програмите за временна заетост.

Първият етап от изпълнението на проекта вече приключи. На 6 ноември официално бе открит обект “Оранжерия за цветя”, която е част от реализирането на проекта. Официални гости на откриването бяха Аглика Крушовенска - специалист “Връзки с обществеността” към Националния координационен офис на проект “Читалища”, гр. София и Камелия Чолакова - регионален координатор на Регионалния център на проект “Читалища”, гр. Кърджали.

Читалищното настоятелство дари на Общинска администрация - Любимец, като негов партньор, достатъчно цветя, с които да се подобри облика на града.

Заедно с откриването на обекта бяха връчени дипломи на осемнадесет ромски жени, които успешно са завършили курса по цветарство, проведен в читалището.

   > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.

< Информационен бюлетин