ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РСО “МАРИЦА” УЧАСТВАХА В КОНФЕРЕНЦИЯ В БРЮКСЕЛ

 

РСО “Марица” и общините членове на Сдружението бяха представени пред европейските институции по време на провелата се в “Столицата на ЕС” конференция на тема: “Чрез развиването на гражданите на Европа да работим за развитието на бизнеса в Европа”

От 11.11.2002г. до 13.11.2002г. Райна Йовчева – Изпълнителен директор на РСО “Марица” и Маргарита Юрганджиева – Координатор “Международни партньорства и проекти” в Сдружението взеха участие в конференция на тема: “Чрез развиването на гражданите на Европа да работим за развитието на бизнеса в Европа”. Конференцията се проведе в сградата на Европейския парламент в Брюксел, Белгия.

Целта на инициативата на Европейския парламент бе да се съберат експерти от публичния и частния сектор от цяла Европа, да се обсъди концепция за създаване на развиващо се чрез обучение общество, да се дискутира създаването на стандарти за качество на културата на обучение в Европа и да се проучат възможностите за прилагане на такива стандарти в рамките на разширяващия се Европейски съюз.

В инициативата взеха участие представители на Европейския парламент, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Международната организация по труда, ООН, Европейския икономически и социален комитет, представители на мисиите на Чехия, Полша, Литва, Словения и Румъния към ЕО и служители на други европейски организации.

По време на конференцията Райна Йовчева и Маргарита Юрганджиева запознаха представителите на участващите европейски институции с работата на РСО “Марица” и с потенциала и възможностите за развитие на общините - членове на Сдружението. След проведените разговори представителите на Европейския парламент и на Европейската инвестиционна банка предложиха да изпратят на Сдружението информация за програмите, по които РСО “Марица” и неговите членове могат да кандидатстват за финансиране.

След приключването на конференцията представителите на РСО “Марица” посетиха Мисията на Република България към ЕО. Там те проведоха разговори с временно изпълняващия длъжността Директор на Мисията и с Финансиста на Мисията относно посещението си в Брюксел и възможностите, чрез това посещение да представят региона и Сдружението пред структурите на ЕС и да привлекат средства за развитието на 11-те общини членове на РСО “Марица”. Представителите на Мисията на България към ЕО поеха ангажимент да изпращат редовно на Регионално сдружение на общините “Марица” актуална информация за програми на ЕС, чрез които се подпомага развитието на регионите и общините.

 

Благодарим на г-н Яшарали Али Ахмед, главен секретар на Външно министерство и член на Общото събрание на РСО “Марица” и на ръководството на Мисията на България към ЕО за оказаното съдействие при организирането на престоя на представителите на Сдружението в Брюксел, Белгия!

 

 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.

 

< Информационен бюлетин