В СИМЕОНОВГРАД ЩЕ ИЗГРАЖДАТ ПАРК ПО ПРОЕКТ

 

 

През месец март Регионално сдружение на общините “Марица” спечели проект пред Канадския фонд за местни инициативи. Проект “Зелено сърце за Симеоновград” бе разработен съвместно с община Симеоновград и има за цел подобряване на облика на града и създаване на по-добри условия за живот и почивка на гражданите, чрез създаването на зона за отдих в централната градска част на Симеоновград. Едновременно с това се цели и изграждане на сътрудничество между гражданското общество и местната власт и създаване на предпоставки, чрез съвместното реализиране на проекта, за по-нататъшно доброволно ангажиране на гражданите в решаването на проблемите на общината.

Продължителността на проекта е 10 седмици като в неговата реализация ще бъдат включени млади хора и безработни от общината.

Дейностите по проекта включват:

  • Провеждане на информационна кампания по проекта, включваща организиране на срещи с млади хора и безработни от общината; обръщение на кмета на общината по местната кабелна телевизия към гражданите за включването им в проекта и за опазване на чистотата в града; изработване на плакати, представящи стартирането на проекта и призоваващи гражданите да се включват в реализацията му.

  • Изграждане на зона за отдих – паркът ще бъде изграден върху терен от 30 дка, където до момента ежедневно се изхвърлят битови отпадъци. Теренът ще бъде почистен и озеленен и ще бъдат оформени алеи.

  • Изработване на брошура, представяща проекта и резултатите, постигнати чрез неговата реализация

  • Създаване на еко патрул в центъра на града

В резултат от реализирането на проекта в центъра на Симеоновград ще се създаде място, подходящо за отдих на населението. Проектът ще обедини жителите на общината около идеята за създаване на по-добри условия на живот и подобряване на облика на града с общи усилия и ще провокира тяхната гражданска активност и инициативност.

Общата стойност на проекта е 14 890 щ. долара като 6 000 щ. долара ще бъдат предоставени от Канадски фонд за местни инициативи.

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 2/2003г.

 

< Информационен бюлетин