СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН МАРИЦА, БЪЛГАРИЯ И РЕГИОН ЕВРОС, ГЪРЦИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД ПРОГРАМИ НА ЕС

 

Възможностите за разработване на съвместни проекти бяха обсъдени на среща между представители на РСО “Марица” и гръцкия регион Еврос, която се проведе на 10 май 2003г. в Хасково. На срещата присъстваха: Христос Хадзопулос, Областен управител на гръцките области Еврос и Родопи, представители на организацията Инфолоджик, Компания за развитие на Регион Еврос, Георги Иванов, председател на РСО “Марица и кмет на община Хасково, Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” и представители на международен отдел в община Хасково.

Целта на срещата бе двете страни да представят интересите си, да се набележат сферите на съвместна работа и да се определят организациите, които ще отговарят за набелязването и разработването на проекти, които ще бъдат представени от двете страни пред ФАР – ТГС и Интеррег III.

Гръцките представители бяха запознати с трансграничните проекти, разработени от Сдружението и процедурите и изискванията на Програма ФАР ТГС.

Представителите на Инфолоджик от своя страна представиха приоритетите и сферите, в които Интеррег финансира проекти.

Като приоритетни области за съвместна работа бяха посочени:

 • култура;

 • туризъм;

 • околната среда;

 • здравеопазване и социални грижи;

 • обучение и преквалификация.

Като основна насока за съвместна работа участниците в срещата идентифицираха туризма, тъй като в двата трансгранични региона има добър потенциал за развитие на алтернативен туризъм. Обсъдени бяха следните идеи в сферата на туризма:

 • създаване на общи туристически пакети, което ще увеличи потока от туристи;

 • очертаване на маршрути, които да обхващат българската и гръцката погранични територии;

 • създаване на контакти и сътрудничество между български и гръцки туристически организации и др.

В сферата на здравеопазването и социалните грижи бяха набелязани следните приоритети:

 • предотвратяване на болести при преминаване на границата;

 • решаване на проблемите на хората от третата възраст;

 • предотвратяване на епидемии сред животните;

 • кръводаряване и др.

В резултат на проведените дискусии бе създадена работна група с български и гръцки представители, която ще координира разработването на съвместни проекти, които да бъдат представени от двете страни пред ФАР – ТГС и Интеррег III. Организациите, които ще отговарят за тази координация ще бъдат РСО “Марица” от българска и Инфолоджик от гръцка страна. Целта на тази група е да се оптимизира работата на двата региона в областта на ТГС и да се привлекат повече средства от европейските програми.

 

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 3/2003г.

 

< Информационен бюлетин