ЕКОЛОГИЧНА АКЦИЯ БЕ ПРОВЕДЕНА В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

 

От 14 до 22 април в регион Хасково се проведе екоседмица “За чиста околна среда”, организирана от РИОСВ-Хасково. В инициативата се включиха Младежки център – Хасково, БДЗП, регионалните инспекторати на МО, общински администрации, НПО от региона, ученици и граждани.

Седмицата стартира с конкурс за най-добра рисунка на екологична тема, в който участваха ученици от основните училища в Хасково. Във вторник и сряда бяха проведени редица инициативи за почистване на паркове, градинки, крайградски зони за отдих, защитени местности в градовете Хасково, Димитровград, Момчилград, Ардино, Кърджали и Маджарово, в които бяха ангажирани ученици и приоритетно - младежи от Дом за сираци “Асен Златаров” - Хасково.

В четвъртък стартира кампания за почистване на гр. Хасково. Сред проведените дейности бяха: почистване на коритото на река Хасковска, района на Ж.П. гарата, централната градска част, квартал Бадема, ремонт на детски площадки и съоръжения. Служители от РИОСВ взеха участие в залесяване на опожарени площи в района на общината.

В петък ученици посетиха резерват “Вълчи дол”. Почистени бяха територии от резервата и се маркираха познавателните маршрути. Организирано бе и посещение до Природозащитен център “Източни Родопи” в Маджарово, където учениците се запознаха с дейността на центъра и проект “Източни Родопи”. Интерес сред децата предизвика организираното наблюдение на саркофагни птици с познавателна цел. Учениците посетиха и рекултивирани терени от минно-геоложки дейности в Ивайловград и Крумовград.

Наред с дейностите по почистването бяха организирани и редица мероприятия със забавен характер като викторини, игри и конкурси на природозащитна тематика, Съвместно с ОД “Земеделие и гори” – Хасково бе проведена и обществена дискусия на тема “Екологични последици от паленето на стърнищата”. Проведените пресконференции и инициативата “Отворени врати” имаха за цел да повишат прозрачността в работата на РИОСВ и да запознаят гражданите с дейността на инспекцията.

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

 

 

  

 

 < Информационен бюлетин