ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА – ЛЕСТЪР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСЕТИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ХАСКОВО

 

От 17 до 19 юни 2002 продължи визитата на делегация от Университетска болница - Лестър в Хасково.

Делегацията, водена от Юдей Долакия – представител на РСО “Марица” в Англия, бе в състав: Елън Смит - Заместник директор на Университетска болница – Лестър, Карол Рибинс - началник на медицинските сестри и Ники Джендърс – преподавател в Университета.

Целта на визитата на представителите на болницата в Лестър, бе да се идентифицират и обсъдят възможностите за сътрудничество с Медицински колеж - Хасково по отношение на наемане на медицински сестри от колежа на работа в английската болница.

На 18 юни 2002 гостите се срещнаха със заместник директора на Медицински колеж, Хасково– г-жа Даниела Захариева, и завеждащите катедри “Медицински сестри” и “Акушерство” към колежа. Представителите на английската болница бяха запознати със системата на здравеопазване в България и капацитета, програмите и преподавателския състав на Медицински колеж - Хасково. Завеждащият катедра “Медицински сестри” разясни подробно учебните планове за този профил и отговори на конкретни въпроси на гостите. От интерес за тях бе продължителността на обучението, изучаваните теоретични предмети, медицинският стаж и квалификацията, която получават студентите. Ники Джендърс разказа за английското здравеопазване и програмите за обучение на мед. сестри. Тя изрази мнение, че има множество сходства в учебните планове, като: еднаква продължителност на курса на обучение (3 години), съотношението между теория и практика е 50:50, изучаваните общи и специализирани предмети са сходни и др. Тези прилики в учебните програми и добрата подготовка на медицинските сестри от колежа, според г-жа Джендърс, биха подпомогнали реализацията на българските медицински сестри в Англия. Проблеми, според нея, биха възникнали от езиковата подготовка на мед. сестри и техническото оборудване, което се използва в английските болници и е непознато за нашите кадри. Тези пречки биха могли да се преодолеят чрез преминаването на българските медицински сестри през адаптационен период, за който се изготвят индивидуални планове и програми в зависимост от естеството на работа и квалификацията на всеки желаещ да започне работа. Имайки предвид българските програми на обучение този адаптационен период за български мед. сестри вероятно ще е с продължителност от шест месеца.

Двете страни се съгласиха, че подписването на споразумение за работа на мед. сестри от колежа в лестърската болница ще бъде един продължителен процес, който изисква внимателно обмисляне, преценяване на възможностите и изработването на дългосрочна стратегия. За целта е необходимо провеждане на следващи срещи и разговори, на които да се обсъдят изискванията на двете страни и конкретните действия, които да се предприемат.

Гостите посетиха провеждащият се в момента държавен изпит по “Грижи за болния”, за да се запознаят с изпитната система в колежа. Те бяха впечатлени от знанията на студентите и тяхната подготовка, както теоретична, така и практическа.

След това за представителите на английската делегация бе организирано посещение в урологичното отделение на хасковската болница. Гостите разгледаха отделението и се срещнаха с лекарите и мед. сестри, с които проведоха разговори. Те се запознаха с тяхната работа и имаха възможност на практика да се убедят в професионализма на българските медицински сестри.

След обяд бе проведена среща с медицински сестри и студенти на колежа, които проявяват интерес към работа в Лестър. Тази среща имаше за цел да се идентифицират техните нагласи и очаквания от евентуално заминаване на работа в Англия. Г-жа Елън Смит представи пред тях английската система на здравеопазване, като подчерта, че изискванията към медицинските работници от страна на обществото са много големи. Тя обясни, че за да работи една медицинска сестра в Англия тя трябва да бъде регистрирана от Съвета по сестринство и акушерство, който е държавна структура. За това е необходима определена квалификация и много добро владеене на английски език. Г-жа Смит описа подробно процедурата за наемане на медицински сестри от чужбина, като обясни,че изисквания за възраст и стаж няма да бъдат поставяни. Карол Рибинс каза, че в момента в лестърската болница работят български медицински сестри, които са много добри специалисти и могат да окажат помощ на новопристигналите. Тя обясни, че тази среща е само началото на едно дългосрочно сътрудничество с колежа и не може да се очаква медицинските сестри от България да заминат веднага на работа в Лестър. Карол Рибинс посъветва присъстващите да започнат да се подготвят от сега като учат английски език, работа с компютър и по-специално с Интернет, от където могат да получат много информация относно здравеопазването и съвременните тенденции не само в Англия , но и в целия свят и предложи да изготви и изпрати списък с полезни интернет сайтове.

На 19 юни бе организирана пресконференция, на която присъстваха представители на регионални и национални медии. Представителите на английската делегация представиха целта на визита си и споделиха своите впечатления. Гостите от Лестър ни увериха, че има напълно реални възможности медицински сестри от България да заминат на работа в Англия, тъй като в момента там има недостиг на медицински персонал.

  > Към съдържанието на информационен бюлетин брой 3/2002г.

   

 

 < Информационен бюлетин