МЛАДИ ХОРА ОТ МАДЖАРОВО И СТАМБОЛОВО УЧАСТВАХА В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РСО “МАРИЦА”

 

 

На 7 март 2003 г. РСО “Марица” организира в гр. Маджарово обучителна среща на тема: “Младите хора и местната власт”, на която присъстваха млади хора от общините Маджарово и Стамболово, кметът на община Маджарово – г-н Атанас Димитров, представители на общинска администрация – Маджарово, на НПО, учители.

Лектори и водещи на срещата бяха екипът от Център за развитие на община Златоград в състав: Пламен Чингаров – директор на Центъра и председател на ОбС Златоград, Антоанета Върбанова - сътрудник, Ивета, Боби, Дени и Ели –доброволци.

Представителите на община Златоград разказаха за богатия си опит в работата с младите хора и местните власти, за младежкия център към Центъра за развитие на община Златоград, който реализира екологични проекти, международни обмени и обучения “от младите за младите”.

Присъстващите споделиха проблемите, които вълнуват младите граждани в двете общини. За приоритетен проблем бе избрана липсата на информация за финансиращи програми за младежта. Младите хора в партньорство с представителите на общината трябваше да предложат конкретни решения. Разигра се ролева игра, в която участниците се разделиха условно на 6 групи, представляващи: граждани, общински съвет, кмет, РПУ, песимисти и младежка организация. Бяха предложени различни начини за решаване на проблема от позицията на различните групи.

По-късно младите граждани бяха запознати от своите връстници от Златоград с функциите на държавната и местната власт, особеностите на местното самоуправление и възможностите на гражданите да се включват в него. Следващите теми касаеха гражданското общество и неправителствения сектор. Разгледаха се ползите и принципите от прилагането на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Темата, която предизвика най-голям интерес бе правата и задълженията на гражданите според Наказателния кодекс.

В края на форума всеки получи благодарствена грамота за активно участие в срещата. Участниците си обещаха това да не е последната среща между младите хора от двете общини, а да има и много следващи подобни инициативи.

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 2/2003г.


< Информационен бюлетин