ПОСТАВЕНО БЕ НАЧАЛОТО НА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ РСО “МАРИЦА” И SMAEMV, ФРАНЦИЯ

 

 

На 30 април 2003г. в Хасково се проведе среща с представители на Селскостопанския Лицей “Луи Жиро” – Франция и SMAEMV - организация, работеща за развитието на регион Монт Ванту, Франция. На срещата присъстваха и представители на ГПЧЕ “проф. д-р. Асен Златаров” - Хасково, които имат подписано споразумение за партньорство с френския лицей.

Гостите бяха запознати със Сдружението, неговата структура, общините-членове, мисията и целите, проектите, по които работи организацията и международните контакти на РСО “Марица” с Гърция, Турция и Великобритания. На срещата бяха представени проектните идеи, коментирани от Сдружението и партньорите му.

Интерес сред французите предизвикаха разработените от Сдружението проекти за икономическо развитие на региона и успешната реализация на младите хора, тъй като представителите на френския лицей се занимават също с разработването на подобни проекти в югоизточна Франция.

Председателят на SMAEMV от своя страна представи организацията и сподели своя опит в реализирането на проекти. Той изрази мнение, че двете организации имат сходни цели и биха могли да си сътрудничат и обменят опит при разработването на проекти за развитие на регионите.

Срещата бе определена като начало на сътрудничеството между РСО “Марица” и SMAEMV, което в бъдеще да прерасне в едно дългогодишно и ползотворно партньорство

 

 

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 3/2003г.

 

< Информационен бюлетин